فرهنگ

«فرهنگ»: یک کلمه و هزاران تعبیر.
کلمه «فرهنگ» را به ۱۰۰ نفر بدهید و ۱۰۰ تعریف مختلف را از آنها تحویل بگیرید!
در «قم‌نامه» یادداشت‌هایمان را در موضوعات فرهنگی شهر از نگاه نویسندگان قم‌نامه می‌خوانید.
بگذارید ما هم تعریف خودمان را داشته باشیم :-)

بستن