فرهنگ

«فرهنگ»: یک کلمه و هزاران تعبیر.
کلمه «فرهنگ» را به ۱۰۰ نفر بدهید و ۱۰۰ تعریف مختلف را از آنها تحویل بگیرید!
در «قم‌نامه» یادداشت‌هایمان را در موضوعات فرهنگی شهر از نگاه نویسندگان قم‌نامه می‌خوانید.
بگذارید ما هم تعریف خودمان را داشته باشیم :-)

مدرن شدن به سبک بومیان

مؤسسات پژوهشی و حوزوی در قم برای مدرن‌سازی، سراغ پیاده‌سازی پیشرفته‌ترین سیستم‌های مدیریت می‌روند و سند مدون مدیریت استراتژیک تدوین می‌کنند، ولی چرا این سیستم‌ها در نهایت کار نمی‌کند؟

گیک‌های حوزوی

نگاهی به پدیده گیک‌های حوزوی و تحولاتی که در فضای حوزه به وجود آورده‌اند. قبل از آن بررسی می‌کنیم که وقتی از گیک حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟
بستن