یادداشت آزاد

یادداشت‌های آزاد نویسندگان «قم‌نامه» در مورد خودشان، قم‌نامه و زندگی‌ای که به سرعت می‌گذرد!

درباره قم‌نامه ما

«قم نامه» نامی است که برای وبلاگ شهری‌مان انتخاب کرده‌ایم و در مورد شهر قم می‌نویسیم. برای اینکه یادی از هم‌نام‌هایمان در ابتدای کار انتشار مجله اینترنتی‌تان کرده باشیم، نگاهی داریم به کتاب‌های «قم نامه» و فصلنامه پژوهشی «نامه قم».
بستن