زندگی شهری

نگاهی به شهر قم و مردم قم و زندگی شهری در قم،
از چارچوب نگاه قم‌نامه!

۱۸ نکته کوتاه درباره‌ی قم

معمولا ذهنیت ما از یک واقعه یا مکان یا شخص، تا حد زیادی به پوشش رسانه‌ای و گفته‌ها و شنیده‌ها متکی است. بر همین اساس و با توجه به روایت‌های مرسومی که از قم وجود دارد، معمولا قم را شهری با ساختار مدیریتی واحد و کلامی یک‌سان می‌بینند که در کل شهر ساری و جاری است؛ در حالی‌که واقعیت شاید چیزی دیگر باشد.
بستن